Zarejestruj się
Program

26 marca 2024

Udział bezpłatny

w dobie zmian

Konferencja

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

warszawa

Image

3. edycja

27 marca 2024

online

innowacje, kreatywność, ochrona

Do konferencji WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA w dobie zmian zostało jeszcze:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Konferencja
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
w dobie zmian

Wydarzenie poświęcone własności intelektualnej z udziałem ekspertów i praktyków rynku. Wśród tematów podjętych podczas konferencji znajdą się: walka z podróbkami w internecie oraz nowe prawo własności intelektualnej.

innowacje, kreatywność, ochrona

Wśród tematów podjętych podczas konferencji, znajdą się:

wyzwania związane z nowym prawem własności intelektualnej

Image

kondycja startupów w Polsce i Europie w kontekście zabezpieczania praw do wypracowywanych innowacji

Image

problematyka handlu online dotycząca podróbek produktów

Image

Nie zabraknie też dyskusji o kooperacji biznesu z ośrodkami naukowymi, której efektem mają być innowacyjne wdrożenia.

Program
Zarejestruj się
ImageImage
Image

Prelegentki i Prelegenci

Anna Kawalec

Rzeczniczka Patentowa

Bartosz KrakowiakMarta Krzyśków-Szymkowicz

Marta Krzyśków-Szymkowicz

Rzecznik patentowy, Mediator

Edyta Demby-Siwek

Patrycja Czubkowska

Zastępczyni Prezesa

Urząd Patentowy

Rzeczpospolitej Polskiej

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej – AIPPI Polska

Bartosz Krakowiak

Bartosz Krakowiak

Wiceprezes, Polska Izba Rzeczników Patentowych

Maciej Witucki

Paweł Kurcman

Mariusz Mielczarek

Dyrektor ds. Regulacji i Sektora Publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, Amazon

Grzegorz Miś

Powiatowy Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu

Agnieszka PlenclerAgnieszka Plencler

Prezeska, Polska Izba Rzeczników Patentowych

Grzegorz Rychwalski,

Wiceprezes, Krajowi Producenci Leków

Grzegorz Rychwalski

Dorota Rzążewska

Dorota RzążewskaGrzegorz RychwalskiDorota Rzążewska

Edyta Demby-Siwek

Prezeska, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

dr Piotr Stryszowski

Senior Project Manager

Head of Unit, Countering Illicit Trade, OECD

Nathan Wajsman

Nathan Wajsman

Chief Economist, EUIPO European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights

dr Piotr StryszowskiMaciej WituckiMaciej Witucki

Maciej Witucki

adw. Karolina Wilamowska

Partnerka Zarządzająca, Wilamowscy Adwokaci

Prezydent, Konfederacja Lewiatan

Public Policy Manager

Amazon

dr Cezary Sowiński

dr Cezary Sowiński

prof. Joanna Żukowska

Wicedyrektorka, Instytut Przedsiębiorstwa, Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości

i Otoczenia Biznesu,

Szkoła Główna Handlowa

w Warszawie

prof. Joanna Żukowska

dr Piotr Zakrzewski

Zastępca Prezesa
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Maciej WituckiMaciej Witucki

dr Aleksandra Musielak

Dyrektorka, Departament Rynku Cyfrowego, Konfederacja Lewiatan

Program

Wybierz dzień i kliknij aby poznać program

26 marca 2024 - Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, Warszawa

godz: 9:30 - 15:15

Rejestracja

09.30 – 10.00

Image

Oficjalne otwarcie

Maciej Witucki, Prezydent, Konfederacja Lewiatan

Edyta Demby-Siwek, Prezeska, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Mariusz Mielczarek, Dyrektor ds. Regulacji i Sektora Publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, Amazon

10.00 – 10.10

Rozmowa moderowana z gościem specjalnym


Innowacje i wyzwania ery cyfrowej, a ochrona własności intelektualnej - o czym powinien pamiętać przedsiębiorca w zmieniającej się rzeczywistości


Patrycja Czubkowska, Zastępczyni Prezesa, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Dorota Rzążewska, Prezeska, Polska Izba Rzeczników Patentowych


Moderacja:

Anna Kawalec, Rzeczniczka Patentowa

10.10 – 10.40

10.40 – 11.40

Nowe prawo własności przemysłowej – jak zapewnić jego skuteczność i efektywność?


Patrycja Czubkowska, Zastępczyni Prezesa, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Grzegorz Rychwalski, Wiceprezes, Krajowi Producenci Leków

Bartosz Krakowiak, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej – AIPPI Polska


Moderacja: adw. Karolina Wilamowska, Partnerka Zarządzająca, Wilamowscy AdwokaciPrzerwa kawowa – poczęstunek

11.40 – 11.55

Image

11.55 – 12.55

Podróbki – zagrożenie dla biznesu i konsumentów

Dyskusja skoncentruje się na problemie produktów podrobionych, które stanowią coraz większe zagrożenie dla różnych branż biznesu. Eksperci z obszarów prawa, biznesu i bezpieczeństwa podzielą się swoimi doświadczeniami w identyfikowaniu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu produkcji oraz handlu fałszywymi produktami. W ramach dyskusji omówione zostaną skutki ekonomiczne, reputacyjne i społeczne związane z fałszowaniem, a także najlepsze praktyki w zakresie ochrony i edukacji przed tym wyzwaniem.


Grzegorz Kozłowski, Dyrektor, Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

dr Cezary Sowiński, Public Policy Manager, Amazon

dr Piotr Stryszowski, Senior Project Manager, Head of Unit, Countering Illicit Trade, OECD

prof. dr hab. Joanna Żukowska, Wicedyrektorka, Instytut Przedsiębiorstwa, Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Moderacja: Marta Krzyśków-Szymkowicz, Rzecznik patentowy, mediator

12.55 – 13.35

Rozmowa moderowana z gościem specjalnym


Apetyt na podróbki: co wpływa na wybory konsumenckie?


Nathan Wajsman, Chief Economist, EUIPO, European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights


Moderacja: Grzegorz Miś, Powiatowy Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu

Przerwa kawowa

13.35 – 14.05

Image

14.05 – 15.05

Współpraca biznesu i akademii. Jak tworzyć i chronić własność intelektualną w badaniach i rozwoju?

Panel skieruje uwagę na synergiczne relacje między biznesem a instytucjami akademickimi w kontekście własności intelektualnej. Uczestnicy omówią najlepsze praktyki współpracy, strategie transferu technologii oraz wyzwania związane z równowagą między tworzeniem wartości a ochroną praw własności intelektualnej.


Paweł Kurcman, Wiceprezes, Polska Izba Rzeczników Patentowych

dr Mariusz Strojny, Pełnomocnik Rektora SGH ds. transferu technologii

dr Piotr Zakrzewski, Zastępca Prezesa, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej


Moderacja: dr Żaneta Zemła-Pacud, Of counsel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN

Podsumowanie i zakończenie konferencji

dr Aleksandra Musielak, Dyrektorka, Departament Rynku Cyfrowego, Konfederacja Lewiatan

15.05 – 15.15

Image

27 marca 2024, ONLINE

godz: 10:00 - 12:10

Drugi dzień konferencji to warsztaty transmitowane online.

Każda zarejestrowana osoba otrzyma link do udziału w spotkaniu online oraz materiały szkoleniowe.

10:00 – 11:00

Narzędzia i procesy ochrony marki. Case study Amazon

W czasie spotkania uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób chronić prawa własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe i logotypy. Ekspert z Amazon podzieli się doświadczeniem i odpowie na pytania: jak chronić klientów, marki i partnerów handlowych przed oszustwami i nadużyciami na przykładzie największej platformy e-commerce Amazon. Warsztat narzędzie i procesy ochrony marki zawiera również część bardzo praktyczną, na której poznamy narzędzia służące do ochrony praw własności intelektualnej, takich jak Brand Registry, Zgłoś naruszenie, Transparency, czy Projekt Zero.


dr Cezary Sowiński, Public Policy Manager, Amazon

Co mówią uczestnicy

Eliza Turkiewicz

Konfederacja Lewiatan, Specjalistka, Departament Rynku Cyfrowego

Image

Ogromną siłą i wartością konferencji „Własność intelektualna w dobie zmian” jest imponujące zróżnicowanie prelegentów, które obejmuje przedstawicieli biznesu, administracji oraz nauki. Dzięki tej różnorodności perspektyw otrzymujemy pełny obraz tego jak ważna jest własność intelektualna i jak duży ma wpływ na rozwój i innowacje. Jest to doskonała platforma to wymiany wiedzy i budowania świadomości na temat kluczowej roli własności intelektualnej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Image

Bartosz Krakowiak

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej – AIPPI Polska

Konferencja „Własność intelektualna w dobie zmian. Innowacje, kreatywność, ochrona” już na stałe zagościła w kalendarzu najważniejszych imprez związanych z tematyką ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem własności przemysłowej. Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej – AIPPI Polska ma przyjemność uczestniczyć w tej konferencji już od pierwszej jej edycji, za każdym razem zabierając głos w dyskusji nad najistotniejszymi zagadnieniami związanymi z otoczeniem prawnym działalności innowacyjnej. Konferencja stanowi bowiem unikalną platformę dla wymiany poglądów między ekspertami, wysokiej rangi przedstawicielami administracji państwowej oraz przedsiębiorcami i ich organizacjami.

ImageImage
ImageImage

organizator

logo1

PaTRONAT HONOROWY

Partner strategiczny

logo2 logo4 logo4

Partnerzy wspierający

Partner MERYTORYCZNY

logo5 logo4 logo6 logo5

PartnerZY medialnI

logo12 logo12 logo12 logo12

Dla kogo?

Prawnicy, eksperci, urzędnicy, politycy, naukowcy i dziennikarze zajmujący się własnością intelektualną

Kancelarie prawne zajmujące się tą kwestią

Przedstawiciele firm, które borykają z problemem podrabiania ich produktów

Przedstawiciele platform na których uczestnicy sprzedają podróbki

Przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie handlu podrabianymi towarami

Pracownicy administracji publicznej i samorządów odpowiedzialnych za temat ochrony własności intelektualnej

ImageImageImageImageImageImage

Poprzednia edycja

2. Edycja „Własność intelektualna w dobie zmian”.

1 konferencja lewiatan 20232 konferencja lewiatan 20233 konferencja lewiatan 20235 konferencja lewiatan 20236 konferencja lewiatan 20234 konferencja lewiatan 2023

Weź bezpłatny udział w konferencji

26 marca 2024 r.
Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, Warszawa, godz.: 9:30 - 15:15

Zarejestruj się
Program

27 marca 2024 r.
Warsztaty on-line

w dobie zmian

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Konferencja

3. edycja

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Do konferencji zostało jeszcze:

Image

Innowacje, kreatywność, ochrona”

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
recepcja@lewiatan.org

Image

Organizator:

Tomasz Paszkiewicz
tel. 503 141 822
tpaszkiewicz@lewiatan.org
www.lewiatan.org

Kontakt:

Pobierz:

Icon Icon Icon Icon
Regulamin wydarzeń